Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Język polskiJęzyk polski
pin ul. św Jacka 16, 30-364 Kraków
clock

Sekretariat czynny:
9:00 -12:00 | 14:00 -17:30 | 18:00 -19:00

pinclockphonemailmail

ul. św Jacka 16, 30-364 Kraków

Sekretariat: 9:00 -12:00 | 14:30 -17:30 | 18:00 -19:00

Strona główna

 

up-arrow

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego - 9.04.2023 r.

Lectio: Czytaj z wiarąi uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Potem rzekł Bóg: «Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem podniebnym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi!» Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę. Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: «Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście panowali nad ptactwem podniebnym, nad rybami morskimi i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi». I rzekł Bóg: «Oto wam daję wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie: dla was będą one pokarmem. A dla wszelkiego zwierzęcia polnego i dla wszelkiego ptactwa podniebnego, i dla wszystkiego, co się porusza po ziemi i ma w sobie pierwiastek życia, będzie pokarmem wszelka trawa zielona». I tak się stało. A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre.

Rdz 1.26-31a (Pierwsze czytanie z Wigilii Paschalnej, krótsze)

Meditatio: Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Uwieńczeniem dzieła stworzenia, jak czytamy we fragmencie zaczerpniętym z Księgi Rodzaju, jest stworzenie człowieka. Jak się dowiadujemy, człowiek nie jest tylko jednym ze stworzeń, on jest stworzeniem wyjątkowym, jedynym w swoim rodzaju, niepowtarzalnym. Człowiek bowiem nosi w sobie Boży obraz i podobieństwo do samego Stwórcy. Człowiek też został obdarzony przez Stwórcę wielkim zaufaniem i zaproszony do opieki nad stworzonym światem, troski o ten świat, jak też darem przekazywania życia, darem płodności.  

Czy i ja o tym pamiętam, pamiętam, że noszę w sobie obraz i podobieństwo do samego Pana Boga? Czy w moim życiu, moich postawach czynach, słowach można rozpoznać Boże rysy we mnie? Czy nie jest tak, że inni patrząc na moje życie muszą włożyć wiele wysiłku, aby odnaleźć we mnie Boży obraz i podobieństwo i nie zawsze to odnalezienie im się udaje? Czy nie niszczę tego obrazu, nie zacieram podobieństwa, czy się ich nie wstydzę, ale je rozwijam i pogłębiam? Czy jestem tym, który mądrze panuje nad powierzonym mu przez Stwórcę światem? Czy w tym „panowaniu” współpracuję ze Stwórcą, licząc się z prawami, które wpisał w stworzony świat, dzięki czemu świat harmonijnie się rozwija a mi dobrze w nim się żyje? Czy szanuję dar życia i wszystko co wiąże się z ludzką płodnością?

Poproszę o łaskę, abym pamiętał czyj obraz i podobieństwo do kogo noszę w sobie, abym tego obrazu i podobieństwa się nie wstydził, ale je rozwijał i umacniał, abym był autentycznym dzieckiem Bożym. Dalej będę usilnie prosił o dar pokoju dla Ukrainy, ludzkich serc, całego świata, o opamiętanie dla prześladowców, najeźdźców. Z racji świat Paschalnym poproszę, abym ja i moje życie było autentycznym świadectwem o Jezusowym Zmartwychwstaniu.                                                       

III  Oratio: Teraz ty mów do Boga.

Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej "lectio" i "meditatio". Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

Przez słowo Pana powstały niebiosa, *
 wszystkie gwiazdy przez tchnienie ust Jego.
On morskie wody gromadzi jak w bukłaku, *
otchłanie oceanu w zbiornikach...

Ps 33,6-7

IV Contemplatio:

Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

Pełna jest ziemia łaskawości Pana

 

Każdy z nas w Jezusie, Zwycięzcy grzechu, śmierci i złego ducha, odnajduje pełnię  i obfitość życia. Niech ta pełnia i obfitość, która jest w Jezusie Zmartwychwstałym wypełnia Wasze serca, zamieniając je w przecudny ogród Pana. Niech Wam daje wiele mocy w skutecznym usuwaniu małych, średnich czy bardzo dużych kamieni grzechu i śmierci. Niech radosne alleluja ciągle rozbrzmiewa w Was, napełniając paschalną radością i poczuciem szczęścia.

Z całego serca życzy ks. Ryszard Stankiewicz SDS