Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Język polskiJęzyk polski
pin ul. św Jacka 16, 30-364 Kraków
clock

Sekretariat czynny:
9:00 -12:00 | 14:00 -17:30 | 18:00 -19:00

pinclockphonemailmail

ul. św Jacka 16, 30-364 Kraków

Sekretariat: 9:00 -12:00 | 14:30 -17:30 | 18:00 -19:00

Strona główna

 

up-arrow
01.02.2024

Wystawa w Domu Słowa i artykuł o niej

LECTIO DIVINA WOKÓŁ ZWIASTOWANIA

Na jednej ze skalnych ścian groty w Nazarecie, w której przechowywane jest do dzisiaj żywe wspomnienie miejsca zamieszkania Maryi, ktoś napisał po grecku pozdrowienie Gabriela skierowane do Maryi: XE MAPIA: Chaire Maria („Ave Maria”). Na tynku innej skały można przeczytać słowo w języku ormiańskim keganuisch – „piękna dziewczyna” - tak mieli w zwyczaju nazywać Maryję Ormianie. Anielskie zdumienie Gabriela nad pięknością Maryi przechodzi z pokolenia na pokolenie ludzi różnych języków i narodów. Stało się tak jak prorokowała sama Maryja: „odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia” (por. Łk 1, 48).

Prosta, skromna dziewczyna jest cała piękna, ponieważ ukształtowana przez Tego, którego nosiła w swoim łonie – najpiękniejszego z synów ludzkich. Ona Go nosiła pod sercem, w swoim łonie, a On czynił Ją całą piękną. Słowo Wcielone wzrastało przy Niej w łasce u Boga i u ludzi (por. Łk 2, 52), a Ona piękniała przy Nim z każdym dniem. Dzisiaj zachwyca i pociąga wielu.

Marta Makarczuk, profesor ASP w Krakowie, uczestniczka sesji i rekolekcji lectio divina w naszym CFD, poprzez obraz i rysunek dzieli się swoją duchową lekturą – Bożym czytaniem wersetów Zwiastowania.

Zaprasza do wspólnej lectio divina wokół Zwiastowania. Razem z Autorką możemy poszukiwać „rysów duszy Maryi” ukształtowanej przez Jej Oblubieńca – Ducha Świętego, rozświetlonej anielskim pozdrowieniem. Poczujmy się zaproszeni, aby poznawać i kontemplować „rysy” Jej duchowego piękna wyrażonego w obrazach i rysunkach, w których, podobnie jak w lectio divina, nie to co zewnętrzne jest istotne, ale to co wewnętrzne. Aby dostrzec prawdziwe piękno, potrzebne jest nam spojrzenie duchowe. Uruchommy więc nasze zmysły wewnętrzne, zdolność duchowego widzenia, które wykracza poza to, co cielesne, poza materialną powierzchowność.

Otworzymy Biblię i czytajmy ją z pomocą sztuki, aby razem z Miriam, której imię oznacza: „piękna”, „napawająca radością”, „dostojna i szlachetną” przejść drogę znaczoną natchnionymi wersetami, w których Jej duchowa uroda staje się dotykalna i widzialna. Razem z Nią podążajmy do samego źródła Jej piękna, które jest doskonałym odbiciem Jej Syna, najpiękniejszego z synów ludzkich.

W imieniu salwatorianów i salwatorianek posługujących w CFD dziękuję Pani Marcie za podzielenie się swoją duchową lekturą Zwiastowania na drodze sztuki pięknej. Jesteśmy dziećmi kultury Zachodu, który od wieków kochał się w tym, co prawdziwie piękne. Zaś drogę do piękna wskazało mu chrześcijaństwo i jego najświętsza księga – Biblia, która pozostaje kodem kulturowym Europy.

Krzysztof Wons SDS

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: "Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą". Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.Lecz anioł rzekł do Niej: "Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego ojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca".Na to Maryja rzekła do anioła: "Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?" Anioł Jej odpowiedział: "Duch Święty zstąpi na Ciebie a moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego".Na to rzekła Maryja: "Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa". Wtedy odszedł od Niej anioł.

Łk 1,26-38 

Przygotowany cykl prac jest moją osobistą medytacją wokół tematu Zwiastowania. Jest listem do Maryi, próbą jakiejś łączności, zrozumienia i poznania jej osoby. Obraz pośredniczył w tym osobliwym spotkaniu. Moment powstawania dzieła i rozwijanie go w czasie, był dla mnie, jak rozmowa w „cztery oczy”. To wmalowywanie się w Maryję dało mi głębszą refleksję na jej temat. Nie tylko okiem i umysłem, ale też ręką i sercem  ̶ można powiedzieć, że całą sobą mogłam kontemplować tę niezwykłą i przepiękną scenę.

W całym procesie twórczym, ważne dla mnie było też, ukazanie niezwykłej Tajemnicy i znalezienie osobliwej artystycznej formy, która uniesie ciężar treści z Ewangelii według św. Łukasza. W rysunku szukałam wyrazu dla prostoty szarej codzienności Maryi. Stąd od początku moim zamierzeniem było użycie szarego papieru, który pomagał budować taką narrację. Rysunki ukazują całą scenę Zwiastowania, bardziej opisowo. W malarstwie zaś, przedstawione są fragmenty  ̶  czasem tylko portret, oko czy postać Maryi, które można zgłębiać już bez zbędnych elementów. Zamierzałam też poprzez kolor wydobyć pewne wewnętrzne światło i blask Maryi, jej złote wnętrze. Istotnymi akcentami, jakie zawarłam w obrazach i rysunkach to piękno, kobiecość, prostota życia Maryi, jej pokora w przyjmowaniu Słowa, okrycie cieniem Maryi przez Ducha Świętego.

Cykl moich prac jest też próbą zbliżenia się do tajemnicy Wcielenia. Ukazuje ten subtelny moment spotkania Maryi i anioła Gabriela, który rozpoczyna nowy rozdział ludzkości. Zapowiada narodzenie Jezusa Chrystusa, gdzie Bóg poprzez ciało Maryi pragnie maksymalnie zbliżyć się do człowieka i ogarnąć go swoją Miłością.

Chciałabym podkreślić, że przygotowane prace są owocem wieloletniego czerpania z tego pięknego miejsca  ̶ Centrum Formacji Duchowej w Krakowie  ̶ wielu sesji, rekolekcji, i rozmów, które przynoszą wsparcie, siłę, inspiracje i światło na drodze mojego życia. Dlatego mam nadzieję, że te rysunki i obrazy wokół tajemnicy Zwiastowania, będą dla oglądających również duchową inspiracją i otwarciem na pogłębioną, osobistą refleksję.

Serdecznie dziękuję Ks. Krzysztofowi Wonsowi SDS oraz Ekipie CFD za zaproszenie do wystawy.

Marta Makarczuk
prof. ASP w Krakowie

Na portlu Aleteia.pl ukazał się artykuł o naszej wystawie wraz z galerią zdjęć. Zapraszamy TUTAJ.

Wystawa dostępna dla osób z zewnątrz:

19-22 lutego, w godzinach: 9.30 – 11.30, 14.00 – 17.00

8-18 kwietnia, w godzinach: 9.30 – 11.30, 14.00 – 17.00

Inne terminy i godziny na telefon.

stacjonarny:
tel.: +48 12 254 6060
komórkowy:
+48 694 448 170