Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Język polskiJęzyk polski
pin ul. św Jacka 16, 30-364 Kraków
clock

Sekretariat czynny:
9:00 -12:00 | 14:00 -17:30 | 18:00 -19:00

pinclockphonemailmail

ul. św Jacka 16, 30-364 Kraków

Sekretariat: 9:00 -12:00 | 14:30 -17:30 | 18:00 -19:00

Strona główna

 

up-arrow

Wniebowstąpienie Pańskie, rok B - 12.05.2024 r.

I.  Lectio:Czytaj z wiarąi uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga.
Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, której jej towarzyszyły.

Mk 16, 19 - 20

II. Meditatio:Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Jezus zasiadający po prawicy Ojca, to Jezus, który wypełnił swoją misję do końca. W Jezusie po prawicy zasiada nasza ludzka natura, wywyższona do chwały nieba. W domu Ojca trwa oczekiwanie na pojawienie się kolejnych synów i córek Adama i Ewy, którzy zajmą przygotowane przez Jezusa dla nich miejsce. Czekają tam także na mnie.

Czy pamiętam o tym, o moim podstawowym kierunku życia? Czy nastawiony jestem na niebo, w stronę nieba? Czy moich losów zbytnio nie umiejscawiam tu na ziemi. Czy nie jestem tak zajęty myśleniem o tym co ziemskie, że myślenie o niebie, o domu Ojca, zostawiam sobie na później, bo ja przecież ciągle mam czas, zdążę? Czy nie zapominam, że ziemia jest moją „tymczasową” ojczyzną? Myślę o niebie, nie zaniedbuję ziemi?  Jak często w ciągu dnia rozmawiam z Panem? Jaka jest intensywność mojej modlitwy?

Nim uczniowie zasiedli obok Jezusa w niebie, trzeba im było dopełnić dzieła ewangelizacji tu na ziemi. Oni ruszyli w świat, aby głosić Dobrą Nowinę. Kiedy odeszli, ich miejsce zajęli następni ewangelizatorzy. Obecnie Jezus pragnie dotrzeć z Ewangelią wszędzie, aż po krańce świata, także z moją pomocą, zaangażowaniem w dzieło ewangelizacji.

Czy zasmuca, przejmuje mnie fakt, że nie wszyscy ludzie moich czasów znają Ewangelię, a więc i Jezusa? Czy martwię się tym, że wielu życie według Ewangelii porzuca? Czy jest to mi obojętne? Czy czuję się odpowiedzialny za dzieło ewangelizacji przynajmniej w moim środowisku? Czy dbam o nią wobec samego siebie? Czy podejmuję w tym względzie współdziałanie z Panem? Czy nie próbuję ewangelizować na własna rękę? Czy nie żądam najpierw znaków, nim sam się zaangażuję? Czy ja sam, moje życie jest czytelnym znakiem o Jezusie dla innych.

Pomodlę się o dar pokoju dla całego świata a szczególnie regionów dotkniętych wojną czy przemocą. Będę prosił o to, abym pamiętał, gdzie jest moja ostateczna ojczyzna a jednocześnie szanował tę ziemską.

III  Oratio:Teraz ty mów do Boga.

Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej "lectio" i "meditatio". Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie,
radosnym głosem wykrzykujcie Bogu,
bo Pan Najwyższy, straszliwy,
jest wielkim Królem nad całą ziemią...

Ps 47, 2 - 3

IV Contemplatio:

Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

Śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie

opracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS