Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Język polskiJęzyk polski
pin ul. św Jacka 16, 30-364 Kraków
clock

Sekretariat czynny:
9:00 -12:00 | 14:00 -17:30 | 18:00 -19:00

pinclockphonemailmail

ul. św Jacka 16, 30-364 Kraków

Sekretariat: 9:00 -12:00 | 14:30 -17:30 | 18:00 -19:00

Strona główna

 

up-arrow
Zeszyty Formacji Duchowej nr 89

Zeszyty Formacji Duchowej nr 89

Zapytaj o produkt

Czas próby. Zachowaj ład serca Bogusław Szpakowski SAC kierownik duchowy i rekolekcjonista, psychoterapeuta i wykładowca etyki, formator w Szkole Wychowawców WSD przy CFD w Krakowie

Zeszyty Formacji Duchowej

ZESZYTY FORMACJI DUCHOWEJ nr 89

 

Czas próby. Zachowaj ład serca

 

Bogusław Szpakowski SAC

kierownik duchowy i rekolekcjonista,
psychoterapeuta i wykładowca etyki,
formator w Szkole Wychowawców WSD
przy CFD w Krakowie

 

W 89. numerze Zeszytów Formacji Duchowej publikujemy treści, które Bogusław Szpakowski SAC przygotował z myślą o uczestnikach sesji formacyjnej „Czas próby. Zachowaj ład serca”, zaplanowanej na 27-29 października 2020 roku. Spotkanie w ramach Szkoły Kierownictwa Duchowego organizowane jest przez Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie.

 


Bogusław Szpakowski SAC w CFD – Kraków, 7 X 2011

 

---------------------------------------------------------------------

 

Słowo z Centrum Formacji Duchowej

Zeszyt, który oddajemy do rąk naszych Czytelników, w pierwotnym zamiarze miał nosić tytuł: „Kryzys szansą odrodzenia”. Na taki temat ponad rok temu umawialiśmy się z Autorem, ks. Bogusławem Szpakowskim SAC. Czas pandemii, który zaskoczył wszystkich, sprawił, że w wielu rozważaniach nad naszym życiem przestawiliśmy akcenty. Być może nigdy wcześniej tak często i tak natarczywie nie stawialiśmy Bogu i sobie pytania: Co to za czas w naszym życiu, który obecnie przeżywamy? Często słyszymy, że to czas próby. Ale jak go rozumieć? I drugie pytanie: Jak czas próby przeżywa moje serce? I właśnie na te dwie kwestie Autor położył akcent w swoich rozważaniach. Opatrzył je tytułem: „Czas próby. Zachowaj ład serca”. Pomaga nam zmierzyć się z pytaniem o kondycję naszego serca w czasie próby. Jestem mu bardzo wdzięczny za tę intuicję. Ufam, że Czytelnicy przyjmą zmianę tematu jako trafną odpowiedź na potrzebę czasu.

Biblia doświadczenie próby określa słowem peirasmos i zwraca uwagę, że może mieć ono dwóch autorów. Próbować może nas szatan. W jaki sposób? Usiłuje zamienić próbę w pokusę, czyli pułapkę, zasadzkę. Próbować nas może także Bóg. Czytamy w Księdze Rodzaju: „Bóg wystawił Abrahama na próbę” (Rdz 22, 1). Zaś mędrzec Syrach napisze dobitnie:

Synu, jeżeli masz zamiar służyć Panu, przygotuj swą duszę na doświadczenie! Zachowaj spokój serca i bądź cierpliwy, a nie trać równowagi w czasie utrapienia! Przylgnij do Niego, a nie odstępuj, abyś był wywyższony w twoim dniu ostatnim. Przyjmij wszystko, co przyjdzie na ciebie, a w zmiennych losach utrapienia bądź wytrzymały! Bo w ogniu doświadcza się złoto, a ludzi miłych Bogu - w piecu utrapienia (Syr 2, 1-5).

Tak więc próbę można kojarzyć z czasem zmagania się z pokusą, z zastawioną na nas pułapką – zasadzką, z niemającą końca walką duchową, oporem, niechęcią, zderzaniem się z własną bezsilnością, niemocą i bezradnością. Znużeni i zniecierpliwieni sytuacją pytamy: kiedy się to wreszcie skończy? Lecz próbę można także odczytać jako czas wyboru, do którego zaprasza Bóg. We własnym sercu mam wybrać to, co dane mi jest przeżywać „tu i teraz”. Nie to, co na zewnątrz, ale to, co wydarza we wnętrzu mojego serca, może uczynić mnie szczęśliwym lub nieszczęśliwym, spełnionym lub niespełnionym. Wiele zależy więc od tego, co dzieje się w sercu. Jezus mówi: nie bój się tego, co przychodzi z zewnątrz, ale badaj, co dzieje się w tobie – w twoim wnętrzu: „Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym (…). Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym”. (Mk 7, 15. 21-23). Mocne słowa Jezusa brzmią mocno także w obecnym czasie. Żyjemy w czasie permanentnego zagrożenia, które nadchodzi nie tyle od zewnątrz, ile od wewnątrz. Być może jeszcze nigdy tak bardzo nie dbaliśmy o higienę ciała i kontaktu, o mycie rąk, jak obecnie. I słusznie, że tak czynimy. Lecz Jezus, podobnie jak dwa tysiące lat temu, tak i dzisiaj uwrażliwia nas na higienę wnętrza, na higienę serca. Mówi, że „co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym”. Na czele listy tego, co nieczyste, wymienia złe myśli. Po nich wylicza sześć zewnętrznych uczynków: nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność i sześć wewnętrznych dyspozycji człowieka: podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pychę, głupotę. Konkluduje dobitnie, że prawdziwą nieczystością infekującą relacje z Bogiem i człowiekiem jest zło moralne. Następnie po przeprowadzonej diagnozie nasz najlepszy Lekarz przechodzi do recepty: najważniejsza jest troska o czystość serca. Najbardziej dbamy o nią, gdy wsłuchujemy się w słowo Boga.

Jeśli Jezus przedstawił nam listę „wirusów”, które wprowadzają serce w choroby, to dlatego, aby nas przestrzec: uważajcie, to bardzo niebezpieczne patogeny, potrafią zainfekować mocno, nawet śmiertelnie. Z pewnością słowa Jezusa mocno wpływały na uczniów i skłaniały do rozpoznawania źródła własnych zachowań. Nas także skłaniają. Teraz, kiedy wszyscy często skupiają się na zagrożeniach, które mogą przyjść z zewnątrz, trzeba tym bardziej zająć się własnym sercem. Ono jest epicentrum i źródłem życia wewnętrznego: myślenia, uczuć i chcenia. Wiele zależy od serca, czy jest zajęte przez słowo Boże, czy jedynie przez własne myślenie, pragnienia. „Serce rządzi całym ciałem i panuje nad nim – mówi św. Makary – a kiedy łaska zdominuje serce, zaczyna rządzić wszystkimi członkami ciała i wszystkimi myślami, ponieważ to w sercu właśnie umieszczone zostały umysł i wszystkie myśli duszy, jak również pragnienia. Łaska za pośrednictwem serca przenika również wszystkie członki ciała”.

W czasie trwającej pandemii bardziej jeszcze zadbajmy o własne serce. To pierwsza najlepsza pomoc, jaką możemy podarować innym: zadbane serce. Jezus mówi do każdego z nas: uważaj na siebie, uważaj na swoje serce, na ten najcenniejszy ośrodek życia.

Z serca dziękuję ks. Bogusławowi Szpakowskiemu SAC, autorowi rozważań, za tę ceną intuicję, aby najbliższy numer „Zeszytów” poświęcić właśnie zamyśleniu nad własnym sercem w czasie trwającej próby.

Krzysztof Wons SDS

 

Spis treści

 • Słowo z Centrum Formacji Duchowej
 • Wprowadzenie
 • Klucz do serca
 • Stres
 • Lęk
 • Niepokój
 • Przesadna duma
 • Frustracja
 • Nuda
 • Złość
 • Agresja
 • Smutek
 • Uczucie więzi
 • Humor
 • Wdzięczność

 

---------------------------------------------------------------------

 Zapytaj o produkt