Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Język polskiJęzyk polski
pin ul. św Jacka 16, 30-364 Kraków
clock

Sekretariat czynny:
9:00 -12:00 | 14:00 -17:30 | 18:00 -19:00

pinclockphonemailmail

ul. św Jacka 16, 30-364 Kraków

Sekretariat: 9:00 -12:00 | 14:30 -17:30 | 18:00 -19:00

Strona główna

 

up-arrow
Zeszyty Formacji Duchowej nr 90

Zeszyty Formacji Duchowej nr 90

Zapytaj o produkt

„I będę mówił do jej serca”. Księga Ozeasza ks. Waldemar Chrostowski

Zeszyty Formacji Duchowej

zfd-90.jpgZESZYTY FORMACJI DUCHOWEJ nr 90

„I będę mówił do jej serca”. Księga Ozeasza

 ks. Waldemar Chrostowski

kierownik duchowy i rekolekcjonista,
biblista, profesor zwyczajny na UKSW w Warszawie,
przewodniczący Stowarzyszenia Biblistów Polskich (2003-2013)
laureat watykańskiej Nagrody Ratzingera (2014)
autor licznych książek, rekolekcjonista

 

Treści publikowane w 90. numerze Zeszytów Formacji Duchowej to pokłosie sesji „«I będę mówił do jej serca». Księga Proroka Ozeasza”, którą prowadził ks. Waldemar Chrostowski. Spotkanie w ramach Szkoły Biblijnej odbyło się w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie w dniach 23-25 marca 2007 roku.

 


Ks. Waldemar Chrostowski w CFD – Kraków, 8 XI 2018

 

---------------------------------------------------------------------

Słowo z Centrum Formacji Duchowej

Oddajemy do rąk Czytelników 90. numer „Zeszytów” poświęcony Księdze proroka Ozeasza; zatytułowany: „I będę mówił do jej serca”. Wyczekiwana przez wielu publikacja jest pokłosiem sesji, którą w naszym Centrum poprowadził ks. prof. Waldemar Chrostowski [Sesja odbyła się w CFD w Krakowie w ramach Szkoły Biblijnej w dniach 23-25 marca 2007 roku]. Dziękuję Autorowi nie tylko za trud w przygotowaniu tejże publikacji, ale także za wieloletnią współpracę i przyjaźń z naszym krakowskim CFD.

Biblia przekonuje, że słowo Boże jest jak studnia, przy której dochodzi do najpiękniejszych życiowych spotkań. Przy studni Słowa nawiązują się bezcenne przyjaźnie, które prowadzą do zażyłych spotkań z Bogiem i między ludźmi. Poznawanie Pism, mawiał św. Grzegorz Wielki, dokonuje się przez relacje, przez miłość. Takie poznanie otwiera serca i rodzi w słuchających miłosną pasję słuchania. Takiego poznawania świętych stronic Biblii uczy nas od lat ks. prof. Waldemar Chrostowski, Autor niniejszej publikacji.

Krakowskie Centrum spontanicznie nazywane przez uczestników Domem Słowa staje się domem dzięki uczestnikom sesji i rekolekcji i tym, którzy prowadzą nas do żywego spotkania ze słowem Boga. W ciągu blisko 25 lat Bóg podarował nam wspaniałych przewodników po Ziemi Świętej - Biblii. Przez swoją żywą wiarę, wiedzę biblijną, pogłębione czytanie słowa Bożego, wprowadzenia w lectio divina świętego tekstu pomagają nam zamieszkać i zadomowić się w Słowie.

Ks. prof. Waldemar Chrostowski od 15 lat prowadzi w CFD sesje w ramach Szkoły Biblijnej. Jest częstym przewodnikiem podczas Dni Duchowości Biblijnej. Jest naszym domownikiem. Posiada szczególny dat przekazu, który pomaga nawiązywać zażyłą relację ze Słowem, skrywającym się za „murem litery” świętych tekstów. Czyta nam teksty biblijne u samego źródła, w językach oryginalnych i przekłada od razu na język ojczysty. Uczestnicy o różnym poziomie znajomości i zażyłości z Biblią odnajdują w księdzu profesorze nie tylko przewodnika, nauczyciela, ale także ojca, który łamie się z nami słowem Boga jak chlebem. Za każdym razem, kiedy uczestniczę w sesjach ks. Waldemara Chrostowskiego, wyczuwam w naszej auli klimat prawdziwie rodzinny. Jego wiedza i zdolność intepretowania świętego tekstu bardzo nas zbliżają do Biblii, rozpalają pragnienie, by ją czytać i zgłębiać, przekonują, że jest Księgą Życia dla nas i o nas.

Ks. prof. Chrostowski powiedział kiedyś o naszym Domu Słowa: „Dwie są główne zalety CFD. Pierwsza to troska o wysoki poziom refleksji nad starannie wybranymi tekstami Pisma Świętego, przeprowadzanej według najwyższych standardów akademickich i wskazań zawartych w dokumentach Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, przede wszystkim dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej na temat interpretacji Biblii w Kościele (1993). Zaleta druga to ścisłe powiązanie czytania i objaśniania Biblii z modlitwą, zarówno indywidualną, jak i wspólnotową, przed Najświętszym Sakramentem, której szczyt stanowi uroczyście sprawowana Eucharystia. Jedno i drugie sprawia, że Biblia odżywa na nowo w swoim najwłaściwszym środowisku, czyli w Kościele. Powstała przecież z wiary i dla wiary, a więc jej zasadniczym przeznaczeniem jest budowanie wiary w Boga, który na kartach ksiąg świętych objawił swoją życzliwą obecność i życiodajną moc”.

Wymienione dwie zalety są w dużej mierze zasługą Autora tych słów. Pozostajemy z pragnieniem i nadzieją na dalsze lata współpracy. Publikowana sesja zawiera w tytule słowa Boga z Księgi proroka Ozeasza, które są dla nas pokrzepiającym zapewnieniem, że Bóg nigdy nie przestanie wyprowadzać swoich umiłowanych na pustynię i że nadal będzie mówił do naszych serc przez głosicieli Jego słowa.

Krzysztof Wons SDS

 

---------------------------------------------------------------------

 

Spis treści

  • Słowo z Centrum Formacji Duchowej
  • Wprowadzenie
  • Małżeństwo proroka znakiem losów przymierza Boga z Izraelem (Oz 1-3)
  • Napiętnowanie zepsucia I zgubnych sojuszy politycznych (Oz 4,1-9,9)
  • Zgubne skutki niewiernościIzraelitów oraz miłość i wierność Boga (Oz 9,10-14,9)
  • Pytania i odpowiedzi

 

---------------------------------------------------------------------

 


film „Jak czytać Biblię, aby spotkać Jezusa?” na platformie: www.katoflix.com

.


Zapytaj o produkt