Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Język polskiJęzyk polski
pin ul. św Jacka 16, 30-364 Kraków
clock

Sekretariat czynny:
9:00 -12:00 | 14:00 -17:30 | 18:00 -19:00

pinclockphonemailmail

ul. św Jacka 16, 30-364 Kraków

Sekretariat: 9:00 -12:00 | 14:30 -17:30 | 18:00 -19:00

Strona główna

 

up-arrow

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
strony internetowej cfd.salwatorianie.pl

W dążeniu do zapewnienia wysokiego poziomu ochrony przetwarzanych danych osobowych przez Towarzystwa Boskiego Zbawiciela Dom Zakonny Centrum Formacji Duchowej w Krakowie (w dalszej części dokumentu zwanym Centrum), Dyrektor Centrum, z dniem 15 listopada 2018 roku, ustanawia niniejsze zasady dotyczące Polityki prywatności strony internetowej cfd.salwatorianie.pl (w dalszej części dokumentu zwaną Polityką prywatności).

§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Polityka prywatności skierowana jest do:
1.1 odwiedzających stronę internetową www.cfd.sds.pl
1.2 dokonujących zgłoszeń na rekolekcje i inne formy działalności prowadzone przez Centrum za pośrednictwem formularza online dostępnego na stronie internetowej cfd.sds.pl, poczty elektronicznej lub tradycyjnej.
 
2. Administratorem danych osobowych, jest Dyrektor Centrum (w dalszej części dokumentu zwanym Administratorem).
 
3. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem: Towarzystwo Boskiego Zbawiciela Dom Zakonny, Centrum Formacji Duchowej, ul. św. Jacka 16, 30-364 Kraków

§ 2.
ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe, pozyskane przez Centrum od osób korzystających ze strony internetowej cfd.sds.pl:
1.1 służą do monitorowania i sprawdzenia w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej, aby usprawniać jej funkcjonowanie zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację;
1.2 przetwarzane są w sposób automatyczny, z użyciem plików „cookies”;
1.3 nie podlegają profilowaniu;
1.4 przetwarzane są nie dłużej niż 3 lata od daty ostatniej wizyty w na stronie internetowej.
 
2. Dane osobowe, pozyskane przez Centrum od osób dokonujących zgłoszeń na rekolekcje i inne formy działalności prowadzone przez Centrum za pośrednictwem formularza online dostępnego na stronie internetowej cfd.sds.pl; poczty elektronicznej lub tradycyjnej:
2.1 służą do zarejestrowania zgłoszenia uczestnika, potwierdzenia rejestracji, przekazania niezbędnych informacji uczestnikom;
2.2 są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów oraz obowiązków archiwalnych i statystycznych Administratora, jak również dla udokumentowania działalności Centrum;
2.3 są udostępniane jedynie:
a) ekipie Centrum odpowiedzialnej za zorganizowanie rekolekcji lub innej formy działalności zorganizowanej przez Centrum,
b) osobom prowadzącym rekolekcje lub inną formę działalności zorganizowaną przez Centrum,
c) osobom prowadzącym kierownictwo duchowe w ramach rekolekcji lub w ramach innej formy działalności zorganizowanej przez Centrum.
 
3. Osoby wymienione w § 2 ust. 2 pkt. 3, mają prawo wglądu do danych uczestników tylko do czasu zakończenia rekolekcji lub innej formy działalności zorganizowanej przez Centrum, w której uczestnik wziął udział.

§ 3.
PRAWA OSÓB KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

W Centrum wprowadza się rozwiązania, które pozwalają na realizowanie praw osób, których dane są przetwarzane. W szczególności dotyczy to umożliwienia użytkownikom strony internetowej cfd.sds.pl:
1) wyrażenia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych; z tym, że uzupełnienie formularza dotyczącego zgłoszenia na rekolekcję lub inną formę działalności organizowaną przez Centrum, poprzez zamieszczenie w nim danych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzania przez Centrum dla celów prawidłowej realizacji zadań związanych z prowadzeniem rekolekcji lub innej formy działalności na którą zgłasza się uczestnik;
2) prawa dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub  ograniczenia ich przetwarzania;
3) prawa do cofnięcia zgody przetwarzania danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

§ 4.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wszelkie przypadki naruszenia zasady bezpieczeństwa związane z przetwarzaniem danych osobowych należy niezwłocznie zgłosić Administratorowi.

Kalendarz wydarzeń

kliknij na pierwszym dniu wydarzenia,
aby zobaczyć szczegóły